Lekarz pediatra

pediatraMedycyna to na pewno trudna dziedzina życia. Aby móc zostać lekarzem, trzeba przejść przez wymagające studia wyższe, na których zakończenie trzeba zdecydować się na jakąś specjalizację. Zakładamy, że po kilku latach studiowania jesteśmy w stanie określić swoje predyspozycje do danej dziedziny medycyny. Między innymi możemy zdecydować się zostać pediatrą. To specjalizacja, w której lekarz zajmuje się leczeniem dzieci oraz młodzieży do wieku osiemnastu lat. Jakie szczególne zadania i obowiązki leżą w gestii tych, którzy decydują się zostać pediatrami? Tych szczególnych zadań jest dosyć sporo. Ktoś powie, że chodzi o wszystko to, co wykonuje każdy lekarz. My w tym miejscu nieco sprecyzujemy to przysłowiowe wszystko.

Ważne obowiązki

Lekarz pediatra zajmuje się zlecaniem profilaktycznych badań, ocenia rozwój psychometryczny każdego dziecka, zajmuje się kwestiami szczepień. Poza tym również bardzo ważnym jego zadaniem jest rozpoznawanie wszelkich wad rozwojowych u dziecka na każdym etapie tego rozwoju. Jak więc widać, mamy tutaj do czynienia z koniecznością szczegółowego poznania wszelkich możliwych występujących u dzieci wad rozwojowych. Jeśli mowa jest o niemowlętach, o tych najmłodszych pacjentach, to do zadań lekarza pediatry należy udzielanie wszelkich wskazówek, porad dotyczących pielęgnacji niemowlęcia i właściwych zachowań w różnych sytuacjach. Jeśli mamy do czynienia z taką koniecznością, lekarz pediatra może zlecić wykonywanie pewnych ćwiczeń korekcyjnych, skierowuje na takie zajęcia. Jeśli mowa o skierowaniach, to tak jak w przypadku osób dorosłych i lekarzy internistów, tak lekarz pediatra w razie takiej konieczności wypisuje dzieciom skierowania do lekarzy specjalistów. Zadania lekarzy pediatrów są bardzo ściśle określone i powiedzenie, że robią oni to wszystko, co zwyczajowo robi lekarz, to tak naprawdę nie powiedzenie niczego. Zawód lekarza jest bardzo trudny, specjalizacja pediatryczna to bardzo duża odpowiedzialność, przy której jednocześnie trzeba po prostu lubić dzieci i lubić z nimi współpracować, mieć do nich właściwe podejście.